Állatvédelmi témahét
Állatvédelmi témahét

Állatvédelmi témahét

Iskolánk idén harmadik alkalommal csatlakozott az állatvédelmi témahéthez. Október 2. és 13. között a diákok több tanórán is foglalkoztak ezzel a témával,
és felhívtuk a figyelmüket a felelős állattartás fontosságára. Rajzórán a tanulók azt kutatták, hogyan jelenik meg az állatábrázolás a különböző
művészettörténeti korszakokban, beleértve a kortárs művészetet is.Médiaórán azt elemeztük, hogyan működnek az állatvédelmi kampányok
a médiában, milyen céljaik lehetnek, és ezeket milyen eszközökkel érhetik el a leghatékonyabban. Csoportokban dolgozva egy saját fiktív
kampány megtervezésén dolgoztak. Etikaórán megnéztünk egy kisfilmet erről a témáról, összegyűjtöttük a legfontosabb fogalmakat,
mindenki beszélt a saját állatáról és arról, ő hogyan gondoskodik róla. Egy kutyás posztert is készítettek a diákok. Külső előadót is hívtunk,
aki interaktív módon vonta be a diákokat az előadásába. Az általános iskolások meghallgathatták, hogy beszélnek a növények, a gimnazisták
pedig a "kütyük" és a természet kapcsolatát vizsgálták meg.


Az iskolád Válassza ki