Sabit Sayfa HU

Kéttannyelvű oktatás

Intézményünkben 2021. szeptember 1-jétől magyar-angol két tanítási nyelvű képzés működik. Felmenő rendszerben, először iskolánk gimnáziumának nulladik, azaz nyelvi előkészítő osztályában indítottuk meg a képzést. A jelenlegi két tanítási nyelvű képzésekbe a folyamatos becsatlakozás akkor lehetséges, ha a jelentkező eléri az elvárt nyelvi szintet (KER B1 szint), vagy két tanítási nyelvű képzésben végzett, illetve megfelelő a tanulmányi eredménye.


A két tanítási nyelvű oktatás célja a tanulók magas szintű idegennyelv-tudásának és az idegennyelv-tanulás képességének fejlesztése a különböző tantárgyak célnyelven történő tanulása során, kihasználva a tantárgyi integrációs lehetőségeket. Ebben a képzési formában az anyanyelvi és az idegennyelvi kommunikatív kompetencia egyidejű és kiegyensúlyozott fejlesztése a cél. A két tanítási nyelvű képzésben résztvevő diákok megismerkednek az angol nyelvterület hagyományaival, kultúrájával, ezáltal a világra nyitottabbak, elfogadóbbak lesznek. Az új anyag célnyelven történő elsajátításának eredménye a globálisan gondolkodó diák. Az itt megszerzett komplex tudást tanulóink az élet minden területén kamatoztatni tudják.


Várhatóan 2024 szeptemberétől, az alsó tagozat első három évfolyamán heti 4, míg az 5. évfolyamon heti öt angolóra mellett különböző tantárgyi tudást célnyelven sajátítanak el a tanulók. Az 1. és 2. évfolyamon az ének-zene és a vizuális kultúra tárgyak heti 2 óráját 3. és 4. évfolyamon felváltja a környezetismeret, a digitális kultúra és a technika heti 1-1 óraszámmal. A testnevelés tantárgy heti 5 órában angol nyelven folyik az általános iskola mind a 8 évfolyamán.


Felső tagozaton heti 5 angol, 2 történelem, 1 célnyelvi civilizáció, 1 digitális kultúra, 5 testnevelés óra célnyelven történő elsajátítása mellett 5. és 6. osztályban a diákok a természettudomány, míg 7. és 8. évfolyamon a földrajz tantárgy rejtelmeivel ismerkednek meg heti 2 illetve 1 órában.


Jelenleg, a gimnázium 5 éves nyelvi előkésztítő nulladik évfolyamán a 18 angolóra mellett tanulóink a testnevelést és a digitális kultúrát is angol nyelven sajátítják el heti 5, illetve 3 órában. Az így megszerzett nyelvtudás birtokában a következő tanévtől már célnyelven tanulják ugyanazt a tananyagot, mint a négy évfolyamos képzésben részt vevő diákok. A heti 5 angolóra mellett a történelem, a digitális kultúra és a célnyelvi civilizáció tantárgyak segítik tudásuk és készségszintjük bővülését mind a 4 évfolyamon, kiegészítve a biológia és földrajz tantárgyakkal 9. és 10. évfolyamon, amit a természettudomány vált fel 11. osztályban.


A két tanítási nyelvű képzésben elérendő nyelvi tudás (mely megegyezik a felsőbb évfolyamok bemeneti követelményeinek szintjével): 6. évfolyamon A2-es, 8. évfolyamon B1-es, 10. évfolyamon B2-es és 12. évfolyamon C2-es szint. Célunk az, hogy iskolánk diákjai olyan nyelvtudásra tegyenek szert, amellyel a világ bármely egyetemén megállják helyüket.


Amennyiben szimpatikusnak találja programunkat, kattintson a jelentkezés gombra. Vagy vegye fel a kapcsolatot iskolánkkal ide kattintva vagy a hu@maarifschools.org e-mail címen!

Az iskolád Válassza ki