Sabit Sayfa HU

Köszöntő

Igazgatói köszöntő

Igazgatói köszöntő

Szeretettel köszöntöm a Maarif Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium honlapján. Honlapunkon megismerkedhet iskolánk munkájával, azzal a sokrétű és színes tevékenységgel, melyet 2020. szeptember 1. óta folytatunk intézményünkben.


Iskolánkat a Maarif Hungary Nonprofit Kft. alapította 2019-ben. Nevelő-oktató munkánk során figyelembe vesszük a Török Maarif Alapítvány oktatási filozófiáját is. Az Alapítvány 49 országban folytat oktatási tevékenységet, 67 országban van jelen különböző tevékenységekkel, 429 oktatási intézménye van és 48 078 tanuló jár az intézményekbe. Magyarországon a mi intézményünk az, mely ehhez a nemzetközi hálózathoz csatlakozik, így lehetőségünk van részt venni az alapítvány által szervezett nemzetközi versenyeken, táborokban. Tanulóink büszkén viselik a Maarif Iskolákban egységes egyenruhát, ezzel is kifejezve ehhez a nagy, nemzetközi közösséghez való tartozásukat.


Kiemelt feladatunknak tartjuk diákjaink környezettudatos nevelését, önismeretük fejlesztését, valamint a testi és lelki egészségük megőrzését. Az idegen nyelvek magas szinten történő oktatása szintén fontos szerepet kap iskolánkban. Az angol nyelvet emelt szinten tanítjuk, 2021 szeptemberétől pedig két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő osztályt indítottunk a 9. évfolyamon. Második idegen nyelvként a tanulók választhatnak a spanyol és a török nyelv között. Nem magyar anyanyelvű diákjaink magyar mint idegen nyelv órákon vesznek részt szakköri, illetve tanórai keretben. Figyelembe vesszük az egyéni képességeket, így lehetőséget biztosítunk a tehetséggondozásra, felzárkózásra.

Intézményünkben jól felkészült, idegen nyelven beszélő pedagógusok várják diákjainkat, akik feladatuknak érzik a tudás átadását, az általános emberi és a nemzeti értékek tanulókkal történő megismertetését és elfogadtatását.


Bízom benne, hogy honlapunk felkeltette érdeklődésüket, és segítségükre szolgál intézményünk megismerésében.


Bak Mónika Veronika


igazgató


Az iskolád Válassza ki