Sabit Sayfa HU

Felvételi

A Maarif Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2024/2025-ös tanévre


Rendkívüli felvételi eljárás


A Maarif Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium rendkívüli felvételi eljárást hirdet azon tanulók számára, akik nem nyertek felvételt egyetlen középiskolába sem, vagy módosítani kívánják szándékukat. 

A jelentkezés egyénileg történik, az alábbi tanulmányi területekre:

5 éves (1+4) gimnáziumi képzéseink

4001 – magyar-angol két tanítási nyelvű 4+1 éves képzés nyelvi előkészítővel. Második idegen nyelv a spanyol, szakköri formában a török nyelv. Angol nyelven tanított tantárgyak, a második tanévtől: célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz, biológia és informatika (szaknyelv).Fennmaradó helyek száma: 13 fő4 éves gimnáziumi képzéseink


4002 – magyar-angol két tanítási nyelvű képzés, előkészítő évfolyam nélkül. Angol nyelven oktatott tantárgyak: célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz, biológia és informatika (szaknyelv). Második idegen nyelv a spanyol, szakköri formában a török nyelv. A tagozathoz szükséges követelmény a B1-es angol nyelvi szint.Fennmaradó helyek száma 13 fő


A felvétel elbírálása a tanulmányi eredmények (7. évfolyamos év végi és 8. évfolyam félévi), a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján történik. A figyelembe vett általános iskolai tantárgyak: magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és egy természettudományos tantárgy.A jelentkezéshez szükséges: 


- felvételi kérelem: https://drive.google.com/file/d/17TB82ANeeZTMdVlm5YwT8Id4Puzo_7tL/view
- az 7. évfolyamos év végi és a 8. évfolyam félévi bizonyítványának másolata, 
- központi írásbeli értékelő lap.

A fenti dokumentumokat a hu.maarifschool@gmail.com címre kérjük benyújtani Bak Mónika Veronika igazgató részére.
Beadási határidő: 2024. augusztus 21.
Tisztelt Szülők, Kedves Felvételizők!

Ebben a táblázatban — ide kattintva nyitható meg — az egyes tanulók felvételi eljárásban elért összesített eredménye mellett feltüntettük az iskola által meghatározott rangsorban elfoglalt helyet is, ez utóbbit tanulmányi területek szerinti bontásban. Ez az ún. ideiglenes felvételi jegyzék.


A tanulmányi területek kódszámának jelentése:

4001: 9. nyelvi előkészítő tagozat


4002: 9. két tanítási nyelvű tagozat

A felvehető létszám:


4001-es kód: maximum 20 fő

4002-es kód: maximum 20 fő

Az előzetes felvételi rangsor

A rangsort a tanulók végleges összpontszáma (max. 150 pont = hozott tanulmányi pontok: 50 pont, központi írásbeli felvételi:100 pont) alapján állítottuk fel.

Azonos végleges összpontszám esetén a rangsor felállításakor – a felvételi tájékoztatónkban leírtak szerint, előnyt élvez az a tanuló, akinek a testvére iskolánk tanulója. Teljes pontazonosság esetén a tanulók között a rangsorban nincs különbség, a tanulók rangsorszáma csak a betűrendet tükrözi. Ebben az esetben a vonatkozó jogszabály szerint részesítjük előnyben a felvételizőket.

Azoknak a tanulóknak a felvételi kérelmét elutasítjuk, akik az ideiglenes felvételi jegyzékünkben nem szerepelnek.

Fontos! A megjelölt iskolák, illetve a tagozatkódok sorrendjét akkor érdemes módosítani, ha a korábbi sorrend már kevésbé tükrözi a tanuló továbbtanulási szándékát, esetleg a szóbeli felvételik tapasztalata alapján jobban szeretne egy másik tagozaton vagy intézményben tanulni. (Önmagában a gimnáziumba való bekerülés esélyét nem befolyásolja, hogy hányadik helyen szerepel az adott tagozat.)

A most közzétett ideiglenes felvételi jegyzék az esetleges tanulói kódmódosítások (új tanulmányi terület felvétele) következtében április 10-ig változhat. Ezért április 17-ig nyilvánosságra hozzuk azt a rangsort is, mely az új tagozatok megjelölése után készül, s mely alapján a tanulókat a győri Felvételi Központnak megküldött módosított jegyzékben is rangsorolni fogjuk.

Végleges felvételi jegyzékünket április 26-án (pénteken) tesszük közzé.


Intézményünk és gimnáziumi képzésünk rövid bemutatója:

Iskolánkat a törökországi Maarif Alapítvány működteti. Az alapítvány világszerte több mint 50 országban működtet oktatási intézményeket, 2020 óta Magyarországon is. Iskolánk célja, hogy olyan tanulókat neveljünk, akik elfogadóak, több nyelven beszélnek, és eredményesen kezelik a modern világ kihívásait. Nem állami fenntartású intézményünkben világnézetileg el nem kötelezett oktatás folyik, általános iskolai tanulóink etika tantárgyat tanulnak. Jelenleg a Nemzeti Alaptanterv szerint folyik az oktatás, a jövőben kívánjuk bevezetni a nemzetközi érettségi megszerzésének lehetőségét.2024 szeptemberében induló képzéseink:

5 éves (1+4) gimnáziumi képzéseink

4001 – magyar-angol két tanítási nyelvű 4+1 éves képzés nyelvi előkészítővel. Második idegen nyelv a spanyol, szakköri formában a török nyelv. Angol nyelven tanított tantárgyak, a második tanévtől: célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz, biológia és informatika (szaknyelv).
A maximálisan felvehető létszám: 20 fő

4 éves gimnáziumi képzéseink
4002 – magyar-angol két tanítási nyelvű képzés, előkészítő évfolyam nélkül. Angol nyelven oktatott tantárgyak: célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz, biológia és informatika (szaknyelv). Második idegen nyelv a spanyol, szakköri formában a török nyelv. A tagozathoz szükséges követelmény a B1-es angol nyelvi szint.


A maximálisan felvehető létszám: 20 fő


TagozatkódGimnáziumi tagozat
40019. nyelvi előkészítő tagozat
40029. két tanítási nyelvű tagozat
Nyílt napok:
Intézményünk szeretettel várja az iskolánk és a képzéseink iránt érdeklődő diákokat és szüleiket az alábbi napokon:


2023. november 15. (szerda) 9:00 óra és 2023. november 16. (csütörtök) 09:00 óra
A nyílt napokra az iskola honlapján lehet előzetesen regisztrálni a nyílt nap előtt egy héttel, illetve az iskola titkárságának elérhetőségein. További tájékoztatás a nyílt napok beosztásáról és programjairól honlapunk Nyílt napok menüpontjában érhető majd el. (https://hu.maarifschool.org/page/nyilt-napok)


A felvételi rendje
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal!

Rendkívüli felvételi eljárás:

Intézményünk várhatóan az általános felvételi eljárás lezárulta után rendkívüli felvételi eljárást hirdet. Erről további információt, 2024. május 6. után, a honlapunkon találnak.A felvételi értékelésePontszámítás:


a, hozott tanulmányi pontok – 50 pont
A magyar nyelv, a magyar irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyakból 7. évfolyam végén és a 8. évfolyam félévekor szerzett osztályzatok összege alapján kerül kiszámításra, így maximum 50 pont szerezhető.


b, központi írásbeli pontjai (magyar nyelv és irodalom, matematika) – 100 pont
A két dolgozat pontjainak összege maximum 100 pont. Amennyiben a tanuló az egyik tantárgy alól felmentést kapott, a másik tantárgyból kapott pontszámát megduplázzuk. Amennyiben részleges felmentése van, a pontjait arányosítjuk és felfelé kerekítjük.


Minden meghirdetett szakon felvételi elbeszélgetést tartunk magyar és angol nyelven, ahol a jelentkező motiváltságát, kommunikációs képességét, valamint az általános műveltségi szintjét mérjük – ez nem számít bele a felvételi pontszámokba.Az elbeszélgetés tervezett időpontja: 2024. március 12. (kedd) 10:00 órai kezdettel.A felvételi rangsort az elért pontszámok szerint határozzuk meg. Pontazonosság esetén előnyt élvez, akinek a testvére az iskola tanulója.Sajátos nevelési igényű tanulót, az iskola Pedagógiai Programja és Működési Engedélye alapján, nem tudunk fogadni.A sikeres felvételt követően, várhatóan augusztus közepén írásbeli angol szintfelmérést tartunk, amely alapján a felvételt nyert tanuló a 4001-es, vagy a 4002-es képzésre kerül besorolásra. Erről minden információt a folyamatosan frissülő honlapunkon találnak.


Külföldön szerzett végzettségek elismerése:


A külföldi bizonyítványok továbbtanulás céljából történő elismerése annak a középiskolának a hatáskörébe tartozik, amelybe a tanuló a jelentkezését benyújtja. Az eljárás során figyelembe vehető hozott pontok kiszámítását egyedileg, az iskola igazgatójával kell egyeztetni. A külföldön szerzett bizonyítványok esetében, hiteles magyar nyelvű fordítás szükséges
Utoljára frissítve: 2024. március 22. 

Az iskolád Válassza ki