Sabit Sayfa HU

Felvételi

A Maarif Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium felvételi tájékoztatója a 2024/2025-ös tanévreIntézményünk és gimnáziumi képzésünk rövid bemutatója:

Iskolánkat a törökországi Maarif Alapítvány működteti. Az alapítvány világszerte több mint 50 országban működtet oktatási intézményeket, 2020 óta Magyarországon is. Iskolánk célja, hogy olyan tanulókat neveljünk, akik elfogadóak, több nyelven beszélnek, és eredményesen kezelik a modern világ kihívásait. Nem állami fenntartású intézményünkben világnézetileg el nem kötelezett oktatás folyik, általános iskolai tanulóink etika tantárgyat tanulnak. Jelenleg a Nemzeti Alaptanterv szerint folyik az oktatás, a jövőben kívánjuk bevezetni a nemzetközi érettségi megszerzésének lehetőségét.2024 szeptemberében induló képzéseink:

5 éves (1+4) gimnáziumi képzéseink

4001 – magyar-angol két tanítási nyelvű 4+1 éves képzés nyelvi előkészítővel. Második idegen nyelv a spanyol, szakköri formában a török nyelv. Angol nyelven tanított tantárgyak, a második tanévtől: célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz, biológia és informatika (szaknyelv).
A maximálisan felvehető létszám: 20 fő

4 éves gimnáziumi képzéseink
4002 – magyar-angol két tanítási nyelvű képzés, előkészítő évfolyam nélkül. Angol nyelven oktatott tantárgyak: célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz, biológia és informatika (szaknyelv). Második idegen nyelv a spanyol, szakköri formában a török nyelv. A tagozathoz szükséges követelmény a B1-es angol nyelvi szint.


A maximálisan felvehető létszám: 20 fő


TagozatkódGimnáziumi tagozat
40019. nyelvi előkészítő tagozat
40029. két tanítási nyelvű tagozat
Nyílt napok:
Intézményünk szeretettel várja az iskolánk és a képzéseink iránt érdeklődő diákokat és szüleiket az alábbi napokon:


2023. november 15. (szerda) 9:00 óra és 2023. november 16. (csütörtök) 09:00 óra
A nyílt napokra az iskola honlapján lehet előzetesen regisztrálni a nyílt nap előtt egy héttel, illetve az iskola titkárságának elérhetőségein. További tájékoztatás a nyílt napok beosztásáról és programjairól honlapunk Nyílt napok menüpontjában érhető majd el. (https://hu.maarifschool.org/page/nyilt-napok)


A felvételi rendje
A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal!

Rendkívüli felvételi eljárás:

Intézményünk várhatóan az általános felvételi eljárás lezárulta után rendkívüli felvételi eljárást hirdet. Erről további információt, 2024. május 6. után, a honlapunkon találnak.A felvételi értékelésePontszámítás:


a, hozott tanulmányi pontok – 50 pont
A magyar nyelv, a magyar irodalom, a történelem, az idegen nyelv és a matematika tantárgyakból 7. évfolyam végén és a 8. évfolyam félévekor szerzett osztályzatok összege alapján kerül kiszámításra, így maximum 50 pont szerezhető.


b, központi írásbeli pontjai (magyar nyelv és irodalom, matematika) – 100 pont
A két dolgozat pontjainak összege maximum 100 pont. Amennyiben a tanuló az egyik tantárgy alól felmentést kapott, a másik tantárgyból kapott pontszámát megduplázzuk. Amennyiben részleges felmentése van, a pontjait arányosítjuk és felfelé kerekítjük.


Minden meghirdetett szakon felvételi elbeszélgetést tartunk magyar és angol nyelven, ahol a jelentkező motiváltságát, kommunikációs képességét, valamint az általános műveltségi szintjét mérjük – ez nem számít bele a felvételi pontszámokba.Az elbeszélgetés tervezett időpontja: 2024. március 12. (kedd) 10:00 órai kezdettel.A felvételi rangsort az elért pontszámok szerint határozzuk meg. Pontazonosság esetén előnyt élvez, akinek a testvére az iskola tanulója.Sajátos nevelési igényű tanulót, az iskola Pedagógiai Programja és Működési Engedélye alapján, nem tudunk fogadni.A sikeres felvételt követően, várhatóan augusztus közepén írásbeli angol szintfelmérést tartunk, amely alapján a felvételt nyert tanuló a 4001-es, vagy a 4002-es képzésre kerül besorolásra. Erről minden információt a folyamatosan frissülő honlapunkon találnak.


Külföldön szerzett végzettségek elismerése:


A külföldi bizonyítványok továbbtanulás céljából történő elismerése annak a középiskolának a hatáskörébe tartozik, amelybe a tanuló a jelentkezését benyújtja. Az eljárás során figyelembe vehető hozott pontok kiszámítását egyedileg, az iskola igazgatójával kell egyeztetni. A külföldön szerzett bizonyítványok esetében, hiteles magyar nyelvű fordítás szükséges
Utoljára frissítve: 2023. október 18. 

Az iskolád Válassza ki