our values

Munkatársaink

Bemutatkozások:

Síposné Balázs Tímea

 

Tanáraink elérhetőségei:

 

Bak Mónika - Magyar nyelv és Irodalom

monika.bak@hu.maarifschools.org

Drahos Evelin - Ének-zene

evelin.drahos@hu.maarifschools.org

Gombkötő Renáta - Matematika

renata.gombkoto@hu.maarifschools.org

Hajkó Attila - Hon- és népismeret, Történelem

attila.hajko@hu.maarifschools.org

Hatala Teodóra - Angol nyelv, Földrajz

teodora.hatala@hu.maarifschools.org

Kovácsné Ada Mandur Lívia - Tanító

ada.mandur@hu.maarifschools.org

Kuti István - Informatika, Digitális kultúra

istvan.kuti@hu.maarifschools.org

Lengyel Balázs - Természettudomány, Földrajz

balazs.lengyel@hu.maarifschools.org

Meczner Béláné Erika - Technika és életvitel, Technika és tervezés

erika.belane@hu.maarifschools.org

Mizikné Csapó Edit Éva - Magyar nyelv és Irodalom

edit-eva.mizikne-csapo@hu.maarifschools.org

Németh Tünde - Angol nyelv

tunde.nemeth@hu.maarifschools.org

Őri Annamária - Kémia

annamaria.ori@hu.maarifschools.org

Ritzl Judit - Mozgóképkultúra és médiaismeret, Vizuális kultúra

judit.ritzl@hu.maarifschools.org

Romo Rojas Elizabeth Monica - Spanyol nyelv

romo-monica@hu.maarifschools.org

Siposné Balázs Tímea - Tanító

timea.balazs@hu.maarifschools.org

Szakál Georgina - Testnevelés, Testnevelés és sport

georgina.szakal@hu.maarifschools.org

Tamás Mária Ildikó - Angol nyelv, Etika

maria.tamas@hu.maarifschools.org

Vas Viktória - Testnevelés, Testnevelés és sport

viktoria.vas@hu.maarifschools.org

Yildirim Hümeyra - Török nyelv

humeyra.yildirim@hu.maarifschools.org