our values

Munkatársaink

 

Vezetőség

Pedagógus neve Beosztása és tantárgy E-mail cím Osztályfőnök
Bak Mónika Veronika igazgató, magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv monika.bak@hu.maarifschools.org 11. osztály
Hajkó Attila igazgatóhelyettes,angol nyelv, hon- és népismeret, történelem attila.hajko@hu.maarifschools.org 12. osztály
Németh Tünde munkaközösség-vezető, angol nyelv, célnyelvi civilizáció tunde.nemeth@hu.maarifschools.org 9. osztály


Tanárok

Pedagógus neve Beosztása és tantárgy E-mail cím Osztályfőnök
Drahos Evelin ének-zene evelin.drahos@hu.maarifschools.org -
Gombkötő Renáta matematika, biológia renata.gombkoto@hu.maarifschools.org 6. osztály
Hatala Teodóra angol nyelv teodora.hatala@hu.maarifschools.org 5. osztály
Hrabóczkiné Tóth Katalin matematika, fizika katalin.toth@hu.maarifschools.org -
Hrisztov Marianna biológia marianna.hrisztov@hu.maarifschools.org -
Lengyel Balázs földrajz, történelem, hon- és népismeret, természetismeret balazs.lengyel@hu.maarifschools.org -
Meczner Béláné technika erika.belane@hu.maarifschools.org -
Nyikosné Szőnyegi Erzsébet napközis nevelő erzsebet.szonyegi@hu.maarifschools.org -
Őri Annamária kémia, matematika ori.annamaria@hu.maarifschools.org -
Petrányi-Uhlár Karola magyar nyelv és irodalom, dráma és színház petranyi-uhlar.karola@hu.maarifschools.org -
Ritzl Judit vizuális kultúra, médiaismeret judit.ritz@hu.maarifschools.org -
Siposné Balázs Tímea alsós tanító timea.balazs@hu.maarifschools.org 3-4. osztály
Tamás Mária Ildikó angol nyelv, etika maria.tamas@hu.maarifschools.org 8. osztály, 9.KNY osztály
Tar Beáta digitális kultúra, informatika beata.tar@hu.maarifschools.org -
Vas Viktória testnevelés viktoria.vas@hu.maarifschools.org 7. osztály


Technikai munkatársak

Név Beosztása E-mail cím
Bolodár István gazdasági vezető istvan.bolodar@hu.maarifschools.org
Járdán Eszter iskolatitkár eszter.jardan@hu.maarifschools.org
Novák Alex Gábor rendszergazda alex.novak@hu.maarifschools.org