our values

Multikulturális nevelés

A Maarif Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium a multikulturális pedagógia elvi alapján áll. Intézményünk multikulturális közeget teremt: bármely állampolgárságú és anyanyelvű tanuló számára nyitva áll. Az iskola koncepcionálisan sokszínű nyelvi és kulturális értelemben. A multikulturális pedagógia ezt a sokszínűséget értékként építi be a nevelés és oktatás során. Olyan nevelési környezetet teremt, ahol a gyermekek szabadon megélhetik identitásukat, valamint megtanulják megérteni és elfogadni másokét.

Iskolánk befogadó, integráló intézmény - értéknek tekintjük, hogy külföldi diákjaink megismerkedhetnek hazánk nyelvével és kultúrájával, ugyanakkor a tanárok tisztelik a tanulók anyanyelvét és dialektusát.

A Maarif Iskola a magyar törvények alapján működik, a magyar tantervek szerint halad.

Tekintve, hogy a fenntartó török, kiemelt feladatunknak tarjuk a török nyelv és kultúra megismerését. Részt veszünk a Turkish Maarif Fundation által szervezett programokon, versenyeken.

Célunk, hogy az iskolába járó tanulók előítélet mentesen fogadják a más nemzetiséghez tartozó tanulótársaikat. Legyenek befogadóak és toleránsak egymással; ismerjék meg más népek szokásait, kultúráját, kezeljék értékként azokat. A különböző nemzetiségek kultúráját bemutató tananyagot a történelem, magyar nyelv és irodalom tantárgyak óráin, továbbá meséken, népdalokon, népszokásokon keresztül ismertetjük meg. A tanórán kívüli tevékenységek is lehetőséget adnak a különböző multikulturális tartalmak megismerésére.  Az intézmény díszítő elemei, a faliújságok, plakátok, képek és a diákok munkái tükrözik az iskola kulturális és etnikai sokszínűségét.

 A Nemzeti Alaptanterv műveltségképe az irányadó, mely biztosítja, hogy a kisebbségi tanulók tudása megfeleljen a mindenki számára közös és kötelező követelményeknek, és a többségi tanulókkal azonos esélyekkel rendelkezzenek