our values

Környezeti nevelés

Az ember környezetével állandó és elválaszthatatlan kapcsolatban él, folyamatos kölcsönhatásban van, így az emberiség már a kezdetektől fogva alakítja, formálja és megváltoztatja környezetét. A társadalmi - és gazdasági fejlődés oly mértékben módosította és terhelte környezetünk elemeit, hogy napjainkra már a természeti környezet megfelelő állapotának fenntartása, valamint a fenntartható fejlődés folyamatos biztosítása globális kihívást jelent az emberiség számára.

Fentiekből adódóan iskolánk kiemelkedő fontosságúnak tartja, hogy a diákoknál már kisgyermekkorban elkezdjük az ökológiai szemléletmód formálását és a környezettudatosságra való nevelés megvalósítását. Iskolánk fontos szempontnak tartja, hogy az iskolás évek során kialakítsuk tanulóinkban a környezettudatos magatartásmódot, megismertessük velük a környezetért felelős életvitel alapelveit, továbbá megfelelő tudást adjunk át a természeti- és épített környezeti értékekről és annak védelméről. Mindezért iskolánk pedagógiai programjában nagy hangsúlyt fektet a környezeti nevelés megvalósítására, a fenntartható fejlődés biztosítására, valamint a diákok környezettudatos- és a környezetükért felelős magatartásának és szokásainak formálására. Mindezek elengedhetetlen részét képezik a környezettel kapcsolatos értékek, attitűdök átadása, a fenntarthatóságra való nevelés megvalósítása, valamint a diákok környezet megóvása iránti elhivatottságának és környezettudatosságának kialakítása.

Fenti koncepciók megvalósítását iskolánk nemcsak a tanítási órák keretében, hanem az iskolán kívüli programokban, továbbá projekt- és témahetek szervezésével is biztosítja tanulóinak. A fenntarthatóság- és a környezettudatosság alapelveinek átadása mellett iskolánk nagy hangsúlyt fektet a tudatos környezetvédelmi életvezetésre, valamint a környezettudatosság és a fenntarthatóság értékeinek gyakorlatban történő közvetítésére is, így intézményünk ennek szellemében valósítja meg az iskolán belüli szelektív hulladékgyűjtést és a használt elemek gyűjtését is. Mindezeknek megfelelően környezettudatos oktatási- és pedagógiai profilunk iránymutatást ad a diákoknak a környezetvédelem, a szelektív hulladékgyűjtés és az energiatakarékosság gyakorlatban történő alkalmazására is.